CENTRA A KLUBY

Centra AMAVET pro práci s dětmi a mládeží

Základní články AMAVET

Centra AMAVET

jsou základní články s právní subjektivitou. Jejich zřízení a zrušení je v pravomoci výkonného výboru. Za činnost centra, které se řídí statutem schváleným výkonným výborem, odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.  

Centrum volného času Praha 6
Centrum AMAVET pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase Patočkova 79, Praha 6
ředitelka: Jana Barochová
e-mail: cvc.amavet@seznam.cz

Klub AMAVET při Gymnáziu
Písnická 760, Praha 4
vedoucí: Mgr. Julius Kolín
e-mail: julius.kolin@seznam.cz
web: www.kamus.cz

Centrum AMAVET Most
Lomená 45, Most
vedoucí: Ing. Miroslav Rehák
e-mail: amavet.most@email.cz
web: https://www.facebook.com/CentrumAmavet
web elektrokroužku: https://www.facebook.com/groups/elektrokrouzek/

Q-klub AMAVET Příbram
Centrum AMAVET pro vědeckotechnické vzdělávání a ekologickou výchovu mládeže ve volném čase
Březnická 135, Příbram
ředitel: Ing. Petr Prause
e-mail: info@quido.cz
web: www.quido.cz

Centrum AMAVET Lomnice nad Popelkou
Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou
ředitel: Mgr. Josef Svoboda  
e-mail: josef.svoboda@lomnicenadpopelkou.cz
web: www.amavet.place.cz

Centrum AMAVET Šumperk
Revoluční 3/5, Šumperk
ředitel: Ing. Tomáš Smutný
e-mail: centrum@amavetsumperk.cz
web: www.amavetsumperk.cz

Ekocentrum Brno
Centrum zaměřené na ekologickou výchovu a osvětu Písečník 94, 614 00 Brno
ředitel: Mgr. Zbyněk Zavadil
e-mail: zbynek@ecb.cz
web: www.ecb.cz

Centrum AMAVET – Junior Brno
Centrum pro vědeckotechnické vzdělávání mládeže ve volném čase Cacovická 6, Brno
ředitel: Ing. Pavel Čížek
e-mail: cizek@amavet.org
web: www.amavet.org

AMAVET – Regionální centrum Ostrava
Michálkovická 1810/181, Slezská Ostrava
e-mail: radan@gostudy.cz
ředitel: Ing. Radan Jünger


Kluby AMAVET

jsou základní články bez právní subjektivity (zpravidla při školách). Jejich činnost probíhá v souladu se zřizovací listinou a programem schválenými výkonným výborem. Za činnost klubu odpovídá vedoucí, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.

Kluby AMAVET při základních školách:

Klub AMAVET při ZŠ
Nám. Voskovce a Wericha 290, Sázava
vedoucí: Ing. Miroslav Rehák
e-mail: kyberastro@seznam.cz

Klub AMAVET při ZŠ a ZUŠ
Jabloňová 564, Liberec 12
vedoucí: Edith Boušová

Klub AMAVET Technici 2000 při ZŠ Lanškroun Dobrovského 630, Lanškroun
vedoucí: Mgr. Oldřich Strnad
e-mail: zslado@lanskroun.cz

Klub „AMAVET VRANOVÁČEK“ při ZŠ BRNO Vranovská 17, Brno
vedoucí: Milan Roztočil
e-mail: milan.roztocil@volny.cz

Klub AMAVET při ZŠ Chrudim
Dr. Jana Malíka 958, Chrudim
vedoucí: Pavla Sádecká
e-mail: sadecka@zsmalika.cz


Kluby AMAVET při středních školách a gymnáziích:

Klub AMAVET Astérix při Gymnáziu Opatov
Konstantinova 1500, Praha 4
vedoucí: PhDr. Věra Hrubanová
e-mail: Vera.Hrubanova@seznam.cz

Klub AMAVET Tintin při Gymnáziu na Zatlance
Na Zatlance 11, Praha 5
vedoucí: Iva Pachtová
e-mail: iva.pachtova@zatlanka.cz

Motolský klub mladých kyberneťáků při SPŠD, a. s.
Plzeňská 102/219, Praha 5
vedoucí: Ing. Josef Hráčský
e-mail: hrazsky@sps-dopravni.cz

Klub AMAVET při VOŠ, SOŠP a gymnáziu
Evropská 33, Praha 6
vedoucí: Marie Rejfová
e-mail: rejfova@pedevropska.cz

Klub AMAVET při Gymnáziu Praha 6
Arabská 14, Praha 6
vedoucí: Libuše Hobzová

Klub AMAVET při Meridian International School
Frýdlantská 1350/1, Praha 8
vedoucí: Kasim Gul
e-mail: k.gul@meridianedu.cz

Klub AMAVET při Ekogymnáziu
Nad vodovodem 460/81, Praha 10

Klub AMAVET při SOU strojírenské, odštěpný závod ŠKODA AUTO, a. s.
Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav
vedoucí: Ing. Pavel Odvárka

Klub AMAVET při Reálném gymnáziu a Základní škole města Prostějova
Studentská 2, Prostějov
vedoucí: RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Klub AMAVET při Gymnáziu Dr. A. Hrdličky
Komenského 147, Humpolec
vedoucí: Jitka Rýznerová

Klub AMAVET při Gymnáziu Cheb
Nerudova 7, Cheb
vedoucí: Libuše Lodrová

Klub AMAVET při Prvním soukromém jazykovém gymnáziu
Brandlova 875, Hradec Králové 3
vedoucí: Ing. Zarine Ašakuni
e-mail: arsakuni.zarine@psjg.cz

Klub AMAVET při Střední škole aplikované kybernetiky, s. r. o.
Hradecká 1151, Hradec Králové
vedoucí: Ing. Jan Lang
e-mail: lang@ssakhk.cz

Klub AMAVET při Gymnáziu Česká Třebová
Tyršovo nám. 970, Česká Třebová
vedoucí: PhDr. Tomáš Kupka
e-mail: Tomas.Kupka@gymnct.cz

Klub deskových her a hlavolamů při Gymnáziu Teplice
Čs. Dobrovolců 530/11, Teplice
vedoucí: Mgr. Eva Mojžišová
e-mail: MOJZISOVA@gymtce.cz

Klub AMAVET při Mendelovu Gymnáziu Opava
Komenského 5, Opava

Klub AMAVET při SPŠE a VOŠ Pardubice
Karla IV. 13, Pardubice
vedoucí: Miroslav Dvořák, DiT.
e-mail: dvorak@spse.cz

Klub AMAVET při Gymnáziu A. Jiráska Litomyšl
T. G. Masaryka 590, Litomyšl
vedoucí: Mgr. Martina Kunderová
e–mail: kunderova@glit.cz

Klub AMAVET při Gymnáziu Vysoké Mýto
Nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto
vedoucí: Ing. Jiří Borovec
e-mail: jiri.borovec@email.cz

Klub AMAVET při SOŠ a SOU Lanškroun
Kolárova 445, Lanškroun
vedoucí: Mgr. Tomáš Krisl
e-mail: krisl@spslan.cz

Klub AMAVET při Gymnáziu
Tř. kapitána Jaroše 14, Brno
vedoucí: Ing. Viera Hájková
e-mail: vhajkova@jaroska.cz

Klub AMAVET při SPŠa VOŠ technické
Sokolská 1, Brno
vedoucí: Miroslav Burda
e-mail: burda.miroslav@gmail.com

Krajské centrum pro mládež a mechatroniku na
Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Čs. Legií 565, Pardubice
vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph. D.
e-mail: Michael.Bazant@upce.cz

Klub AMAVET LOGICI Tábor
Klokotská 115/4, Tábor
vedoucí: Jan Šedivý
e-mail: jhs@logici.net
web: www.logici.net

Klub talentované mládeže AMAVET
Bubenská 6, Praha 7
vedoucí: Ing. Stanislav Medřický, CSc.
e-mail: amavet@amavet.cz