Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2022/2023 IV. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Královéhradecké kraji, který je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Královéhradeckém kraji.

Cílem soutěže je:

   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností
a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké
a technické obory.

   3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Odměny v soutěži:

            V kategorii JUNIOR se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné zahraniční stáže.

V kategorii Středoškolák nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2023 a zúčastnit se mezinárodní soutěže ISEF 2023 (International Science and Engineering Fair) v Dallasu ve státě Texas v USA 13. až 19. května 2023.

Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Hradci Králové. 

Online registrace do soutěže zde


Více informací o soutěži naleznete zde: