Výsledky hodnocení regionálního kola XXVII. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET pro Jihomoravský kraj

Výsledky hodnocení regionálního kola
XXVII. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET pro Jihomoravský kraj

konaného 25. března 2022 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové

___________________________________________________________________­­________


Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda

Ing. Patrik Urbaník – IT UHK

Ing. Jakub Beneš – IT UHK

RNDr. Michal Andreas, Ph.D. – PřF UHK

RNDr. Pavel Pech, Ph.D. – PřF UHK

RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D. – PřF UHK

Mgr. Zuzana Kohoutová – PřF UHK

Mgr. Damián Bušovský – PřF UHK

Mgr. Petr Coufal, Ph.D. – PřF UHK

PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. – PdF UHK

Mgr. Tomáš Rell – PdF UHK

Ing. Roman Loskot, Ph.D. – PdF UHK

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. – FF UHK

Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.

Hlavní ceny
Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

Po všestranném posouzení 12 projektů, jejichž autoři se zúčastnili regionálního kola XXVII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, rozhodla hodnotitelská komise o postupu do národního finále XXVII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2022 v Praze u těchto 6 projektů:

Lukáš Dubšík, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Tvorba kompetitivních inhibitorů za použití hlubokého zpětnovazebného učení

Adriena Jedličková, Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14,
s projektem Přestavba cytoskeletu v mozkové tkáni po expozici nanočásticím olova

Michaela Hajašová, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Analýza předložek v českém jazyce, příspěvek k vývoji jazykového korektoru

Denis Polický, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Etologie orangutanů – Etogram jako důležitý nástroj sledování chování primátů

Julie Ulvrová, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Mravnostní trestná činnost v kyberprostoru

Richard Janeček, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Syntéza jednozdrojového prekurzoru a jeho aplikace v syntéze bimetalických nanočástic CuNi

Zvláštní ceny

CENY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové:

Lukáš Dubšík, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Tvorba kompetitivních inhibitorů za použití hlubokého zpětnovazebného učení

Cenu Pedagogické fakulty UHK předal Ing. Roman Loskot, Ph.D., zástupce vedoucí katedry technických předmětů Pedagogické fakulty UHK:

Michaela Hajašová, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Analýza předložek v českém jazyce, příspěvek k vývoji jazykového korektoru

Cenu Přírodovědecké fakulty UHK předal prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční vztahy Přírodovědecké fakulty UHK:

Adriena Jedličková, Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14,
s projektem Přestavba cytoskeletu v mozkové tkáni po expozici nanočásticím olova 

Všem moc gratulujeme!

Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové Lukášovi Dubšíkovi
Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové Lukášovi Dubšíkovi

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *