Výsledky hodnocení krajského kola XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Výsledky hodnocení krajského kola XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji
konaného 16. a 17. března 2022 ve výstavním centru IDEON Pardubice


Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. – FCHT, Univerzita Pardubice

doc. Ing. Renáta Šelešovska, Ph.D. – FCHT, Univerzita Pardubice

Mgr. Marcela Slováková, Ph.D. – FCHT, Univerzita Pardubice

Ing. Květa Koryčanová, Ph.D. – FCHT, Univerzita Pardubice

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr. – FCHT, Univerzita Pardubice

Ing. Hana Doušová, Ph.D. – FCHT, Univerzita Pardubice

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. – FF, Univerzita Pardubice

Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ph.D. – FF, Univerzita Pardubice

Ing. Pavel Rozsíval – FEI, Univerzita Pardubice

Ing. Radek Matoušek – FEI, Univerzita Pardubice

Ing. Jan Budina, Ph.D. – Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Tereza Šmídová – Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

RNDr. Eva Malinová – Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Cach – SPŠE a VOŠ Pardubice

Dr. Ing. Irena Pithartová – Obchodní akademie, Chrudim

Ing. Jiří Formánek – DELTA – SŠIE, s.r.o., Pardubice

Mgr. Lenka Havelková – Krajský úřad Pardubického kraje

Ing. Zora Vidovencová – ČSVTS Praha

Mgr. Jan Dolanský – Východočeské muzeum v Pardubicích

Mgr. Libor Praus, Ph.D. – Východočeské muzeum v Pardubicích

Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D. – Východočeské muzeum v Pardubicích

Mgr. Petra Srdínková – Pardubický podnikatelský inkubátor z. ú.

Bc. Marek Votroubek – United Stripes, s.r.o.

Aleš Dytrt – Bühler CZ, s.r.o.

Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.

Hlavní ceny

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

Po všestranném posouzení 34 projektů, jejichž autoři postoupili do krajského kola XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, rozhodla hodnotitelská komise takto:

1. místo získala Barbora Cabalková, Gymnázium Žamberk,
s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce

Do národního finále XXVII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2022 v Praze postupuje 24 autorů s 21 projekty:

Josef Kahoun a Michal Maděra, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice
s projektem Codeventure

Viktor Skořepa, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice
s projektem IT’sFixed          

Kryštof Krátký, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice
s projektem Histories

Ondřej Pithart, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Co bylo ve škole?

Jan Hendrych, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Koishi

Ondřej Bárta, SOŠ a SOU Lanškroun,
s projektem Pedal box          

Daniel Valenta, Gymnázium Pardubice, Mozartova 449,
s projektem Dozimetrie atmosférického záření    

Adam Klimek a Daniel Gregor, SPŠ chemická Pardubice,
s projektem Požární hlásiče

Barbora Cabalková, Gymnázium Žamberk,          
s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce

David Theodor Nimrichtr a Vojtěch Dvořák, Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 a SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Earth-Observers 202x

Matyáš Novotný, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Luminiscenční boranové clustery

Amélie Kadlecová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Bisfenoly v hračkách  

Anna Poslušná, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Fosfáty v tavených sýrech

Jan Švec, SPŠ chemická Pardubice,
s projektem Reaktivita 1,8-bis(dimethylamino)naftalenu s halogenvodíkovými kyselinami

Zuzana Pilařová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Retinoidy a jejich využití při léčbě acne vulgaris

Kateřina Novotná, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Migrény a způsoby jejich léčby

Vojtěch Juza, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Vyhledávání potenciálních lektinů ve smrži

Matěj Šilar, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Asanace kůrovce a kůrovcová kalamita v Městských lesích Litomyšl

Markéta Doležalová, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Odklad povinné školní docházky

Adéla Jetmarová, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Kdyby lidé k volbám nechodili, nefungovala by demokracie aneb jak volí mladí lidé

Tadeáš Kleiner, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Tvorba studentského filmu

Kategorie JUNIOR

Po všestranném posouzení 33 projektů, jejichž autoři postoupili do krajského kola XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, rozhodla hodnotitelská komise, že se ve spolupráci s Pardubickým krajem zúčastní krátkodobé zahraniční studijní cesty těchto 30 autorů s 16 projekty:

Tomáš Růžička a Šárka Pohorská, Gymnázium a Letecká SOŠ Moravská Třebová,
s projektem Monitoring výskytu kudlanky nábožné a křižáka pruhovaného na Moravskotřebovsku

Jan Macel, Gymnázium a SOŠ Přelouč,
s projektem Bruslařky, udrží je jejich chloupky?

Jakub Huvar, Gymnázium a Letecká SOŠ Moravská Třebová,
s projektem Průzkum hub v přírodní rezervaci Hřebečovský les

Andrea Horáčková a Rozálie Vavřínová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Hydrocefalus   

Klára Mihulková, Pavla Černá a Pavla Zapletalová, ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630,
s projektem První pomoc     

Filip Resler a Petr Špirka, ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630
s projektem AUTE automatické terárium

Jáchym Špaček, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139,
s projektem IR ovladač CAR_mp3 PRO WALL-E MODEL BIGINNER

Tadeáš Zeman a Ondřej Motl, ZŠ Svitavy, nám. Míru 73,         
s projektem Rýsovací robot 

Jaroslav Šlégr, Tomáš Košnar a Tereza Janecká, ZŠ a MŠ Proseč,
s projektem Využití metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku

Tereza Nádvorníková, ZŠ Vítějeves,
s projektem Voda je život    

Karolína Rubešová, ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630,
s projektem Není plast jako plast   

Prokop Janovský a Tereza Malíková, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951,
s projektem Jsou bezpečné suroviny používané doma v kuchyních skutečně tak bezpečné?

Filip Helbich, ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
s projektem Množství oleje v plodinách

František Cabalka, Tomáš Lichtag a Adam Vašek, ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí,
s projektem Dobrým vtipem nezarmoutíš

Vít Rozsíval, Vojtěch Kastner a Václav Kubíček, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,
s projektem Pověsti očima dnešní generace aneb jsou pověsti mrtvé?          

Barbora Mařáčková a Justýna Kučerová, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,           
s projektem Jedna pověst, dvě verze?        

Zvláštní ceny

CENY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Cenu rektora UHK předala doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., prorektorka pro studium a spolupráci s praxí:
Barboře Mařáčkové a Justýně Kučerové
, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,
s projektem Jedna pověst, dvě verze?

Cenu Pedagogické fakulty UHK předala doc. Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D., vedoucí Katedry technických předmětů Pedagogické fakulty UHK:

Tadeášovi Kleinerovi, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Tvorba studentského filmu

Cenu Fakulty informatiky a managementu UHK předal doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti:

Ondřeji Bártovi, SOŠ a SOU Lanškroun,
s projektem Pedal box

Cenu Filozofické fakulty UHK předala doc. Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D., vedoucí Katedry technických předmětů Pedagogické fakulty UHK:

Valentýně Kozákové, Karolíně Kozákové a Justýně Smrčkové, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,
s projektem Cikánské pověsti z Chocně

Cenu Přírodovědecké fakulty UHK předal PhDr. Michal Musílek, Ph.D., proděkan pro vzdělávání a vnitřní vztahy:

Prokopovi Janovskému a Tereze Malíkové, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru,
s projektem Jsou bezpečné suroviny používané doma v kuchyních skutečně tak bezpečné?      

CENY UNIVERZITY PARDUBICE

Ceny Fakulty chemicko-technologické předal prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické:

Kategorie Středoškolák – Cena děkana FChT s příslibem stipendia

(studijní stipendium v plné výši 3.000 Kč / měsíčně po celý ak. rok při nástupu do 1. ročníku jakéhokoliv bakalářského studijního programu)

Matyášovi Novotnému, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Luminiscenční boranové clustery

Amélii Kadlecové, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Bisfenoly v hračkách

Janovi Švecovi, SPŠ chemická, Pardubice,
s projektem Reaktivita 1,8-bis(dimethylamino)naftalenu s halogenvodíkovými kyselinami

Zuzaně Pilařové, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Retinoidy a jejich využití při léčbě acne vulgaris

Kateřině Novotné, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Migrény a způsoby jejich léčby

Kategorie JUNIOR

(diplom a věcná cena)

Andree Horáčkové a Rozálii Vavřínové, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Hydrocefalus

Kláře Mihulkové, Pavle Černé a Pavle Zapletalové, ZŠ Dobrovského, Lanškroun,
s projektemPrvní pomoc

Prokopovi Janovskému a Tereze Malíkové, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru,
s projektem Jsou bezpečné suroviny používané doma v kuchyních skutečně tak bezpečné?

Filipovi Helbichovi, ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
s projektem Množství oleje v plodinách

Ceny udělené Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice předali
Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.
a Ing. Jan Pražák:

Kategorie Středoškolák

I. místo

(přijetí na FF UPce bez přijímacích zkoušek, po zápisu do 2. semestru studia na FF UPce – tj. po úspěšném absolvování 1. semestru studia – jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč)


Tadeášovi Kleinerovi, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Tvorba studentského filmu

II. místo
(přijetí na FF UPce bez přijímacích zkoušek, po zápisu do 2. semestru studia na FF UPce – tj. po úspěšném absolvování 1. semestru studia – jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč)


Markétě Doležalové, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Odklad povinné školní docházky

Kategorie JUNIOR
(diplom a věcná cena)

Barboře Mařáčkové a Justýně Kučerové, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,
s projektem Jedna pověst, dvě verze?

Vítovi Rozsívalovi, Vojtěchovi Kastnerovi a Václavovi Kubíčkovi, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,
s projektem Pověsti očima dnešní generace aneb jsou pověsti mrtvé?

Františkovi Cabalkovi, Tomášovi Lichtagovi a Adamovi Vaškovi, ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí,
s projektem Dobrým vtipem nezarmoutíš

CENY SPOLEČNOSTI BÜHLER, s. r. o., Žamberk, předal Aleš Dytrt:

Kategorie Junior

Filipovi Reslerovi a Petrovi Špirkovi, ZŠ Lanškroun, Dobrovského,
s projektem AUTE automatické terárium

Karolíně Rubešové, ZŠ Lanškroun, Dobrovského,
s projektem Není plast jako plast

Lucii Samkové a Kláře Vaňkové, ZŠ Litomyšl, U Školek 1117,
s projektem Čokoláda

Tadeášovi Zemanovi a Ondřejovi Motlovi, ZŠ Svitavy, nám. Míru 73,
 s projektem Rýsovací robot

Kategorie Středoškolák

Ondřejovi Bártovi, SOŠ a SOU Lanškroun,
s projektem Pedal box

Adamovi Klimkovi a Danielovi Gregorovi, SPŠ chemická Pardubice,
s projektem Požární hlásiče

CENU KRAJSKÉ HODPODÁŘSKÉ KOMORY PARDUBICKÉHO KRAJE předala Ing. Eva Malinová, ředitelka:

Janovi Macelovi, Gymnázium a SOŠ Přelouč,
s projektem Bruslařky, udrží je jejich chloupky?

CENU SPOLEČENSTVÍ FIREM LANŠKROUNSKA předal Mgr. Radim Vetchý, starosta města Lanškroun:

Kategorie Junior

Jakubovi Huvarovi, Gymnázium a Letecká SOŠ Moravská Třebová,
s projektem Průzkum hub v přírodní rezervaci Hřebečovský les

Kategorie Středoškolák

Vojtěchovi Juzovi, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Vyhledávání potenciálních lektinů ve smrži

CECENU MĚSTA LANŠKROUN předal Mgr. Radim Vetchý, starosta města Lanškroun:

Kategorie Junior

Jaroslavovi Šlégrovi, Tomášovi Košnarovi a Tereze Janecké, ZŠ a MŠ Proseč,

s projektem Využití metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku

Všem moc gratulujeme!

doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., prorektorka pro studium a spolupráci s praxí UHK, doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti UHK, doc. Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D., vedoucí Katedry technických předmětů Pedagogické fakulty UHK a PhDr. Michal Musílek, Ph.D., proděkan pro vzdělávání a vnitřní vztahy při předávání cen
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a propagaci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice s oceněnými studenty
Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. a Ing. Jan Pražák z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice předávající cenu.
Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství a starosta města Heřmanův Městec, předávající ceny
Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství a starosta města Heřmanův Městec, předávající ceny a ocenění autoři projektů
Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství a starosta města Heřmanův Městec, předávající ceny
Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství a starosta města Heřmanův Městec, předávající cenu za 1. místo Barboře Cabalkové z Gymnázia Žamberk

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *