Výsledky hodnocení krajského kola V. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

Výsledky hodnocení krajského kola V. ročníku soutěže
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji,
konaného 21. března 2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové
___________________________________________________________________­­________

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda hodnotitelské komise
doc. Ing. Bc. Hana Tomášková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a
managementu
Ing. Marek Zanker, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Ing. Daniel Vondra – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
prof. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Mgr. Ing. Eva Trojovská, Ph.D., – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Dr. Petr Coufal – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Ing. Petr Voborník, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
PhDr. Jana Bílková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Mgr. Jan Satranský – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. et Bc. Karolína Štěpánková – Univerzita Hradec Králové
Mgr. Eliška Aubrechtová – Univerzita Hradec Králové
Mgr. Eliška Prchalová – Univerzita Hradec Králové
Eva Horská – Univerzita Hradec Králové
doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta Hradec Králové
Ing. Jiří Formánek – DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice
Bc. Lucie Lovász – Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.

Po všestranném posouzení 39 autorů s 29 projekty, jejichž autoři se zúčastnili krajského kola V. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, rozhodla hodnotitelská komise o postupu do národního finále XXIX. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v březnu 2024 v Praze u těchto 11 autorů s 8 projekty:

Štěpán Mészáros a Tomáš Neckař, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem BUBG: The Cure        

Vojtěch Čmedla, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Posílání kamery do stratosféry          

Jan Pavlovič a Tomáš Moravec, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Satellite tracking

Vojtěch Jakl a Jevhenij Herevyč, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Smart Pool

Nikolas Pippal, Gymnázium, Olomouc – Hejčín,
s projektem Detekce mozkového nádoru pomocí Ramanovy spektroskopie

Michala Malá, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Izolace obsahových látek z rostliny Cynoglossum officinale

Judita Maisnerová, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám

Valerie Lyková, Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny,
s projektem Hlodavci v genetickém výzkumu

Po všestranném posouzení 13 autorů s 13 projekty, jejichž autoři postoupili do krajského kola V. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, rozhodla hodnotitelská komise o tomto výherci:

1. místo obsadila:
Pavlína Hamerská, Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem,
s projektem Škrobový vzorec plodů starých odrůd jabloní

  • s právem účasti na krátkodobé zahraniční studijní cestě ve Francii

CENY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové:

Nikolas Pippal, Gymnázium, Olomouc – Hejčín,
s projektem Detekce mozkového nádoru pomocí Ramanovy spektroskopie

Cenu Pedagogické fakulty UHK předala PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., proděkanka Pedagogické fakulty UHK pro vědu, výzkum a umění:

Judita Maisnerová, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Postoje adolescentů k elektronickým cigaretám

Cenu Fakulty informatiky a managementu UHK předal doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan Fakulty informatiky a managementu UHK pro studijní záležitosti:

Vojtěch Vít, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Robot hledající světlo

Cenu Filozofické fakulty UHK předal PhDr. Jan Květina, Ph.D., proděkan Filozofické fakulty UHK pro vědu a výzkum:

Ema Borkowska, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Česko-polské turistické průsečíky    

Cenu Přírodovědecké fakulty UHK předal doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UHK:

Jan Pavlovič a Tomáš Moravec, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Satellite tracking

V Hradci Králové 21. března 2024

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *