Soutěž RoboRAVE IX. ročník 2020

PROPOZICE SOUTĚŽE RoboRAVE Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Inquiry Facilitators Inc., USA a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2019/2020 IX. ročník týmové robotické soutěž RoboRAVE. Soutěž navazuje na RoboRAVE International, největší robotickou soutěž pořádanou od roku 2001 ve státě Nové Mexiko, USA pro žáky ve věku od 8 až 18 let. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” přináší soutěž ve stylu sportů, která děti sbližuje s akademickými a praktickými pracovními dovednostmi 21. století zpřístupňováním světa vysokých technologií. Název soutěže vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo: Roboti jsou velmi přínosní pro vzdělávání).

CÍL SOUTĚŽE
• Podněcovat co nejvíce žáků základních a středních škol prostřednictvím řešení konkrétních robotických úkolů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností v technické oblasti a zájmu o studium technických oborů.
• Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti robotiky a zpřístupňovat jim výzkumná, vývojová a výrobní pracoviště i laboratoře vysokých škol v oblasti robotiky.
• Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti
v soutěžích a specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Kategorie JUNIOR žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií 10 až 15 let. V době konání národního finále nemají členové týmu ukončené základní vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK 15 až 19 let.
V době konání národního finále nemají členové týmu ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

SOUTĚŽNÍ PROJEKT
Soutěžní tým v počtu nejméně dvou a nejvíce tří členů přihlašuje soutěžní projekt robota, který splňuje podmínky stanovené vyhlašovatelem. Při vývoji a konstruování robota je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.
Autoři mohou využívat libovolné robotické stavebnice nebo jejich části.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Elektronickou přihlášku do soutěže vyplní a odešle tým nejpozději do 15. února 2020. Formulář přihlášky i další informace o soutěži je možné získat na adrese www.amavet.cz nebo v sekretariátu soutěže.

PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
Splňují-li řešitelé všechny podmínky účasti v soutěži, jsou zařazeni do národního finále, které se koná 12. a 13. března 2020 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může podle počtu přihlášených týmů uskutečnit regionální kola soutěže.

Každý tým musí vytvořit videoprezentaci o své práci na projektu v délce max. 3 minuty a odeslat pořadateli nejméně jeden týden před zahájením soutěže. Za prezentaci budou uděleny bonusové body, které se připočítají k bodům z kvalifikace.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Pořadatel soutěže jmenuje hodnotitelskou porotu, složenou z odborníků v oblasti robotiky, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos a výsledky soutěže. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí nejlepších finálových řešení.

ODMĚNY V SOUTĚŽI
Vítězný tým soutěže v kategorii středoškoláků Hašení ohně postupuje na mezinárodní soutěž RoboRAVE International, která se koná v roce 2020 v Japonsku. Další týmy v pořadí a z kategorie JUNIOR mají možnost získat věcné ceny nebo se zúčastnit přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže.

V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

PODROBNÉ INFORMACE VČETNĚ DETAILNÍCH PODMÍNEK NALEZNETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU!

PřílohaVelikost
Propozice_soutěže RoboRAVE _IX._ročník 2020.pdf625.06 KB