V roce 2016 jsme nově otevřeli učebnu FabLab v ZŠ Pošepného nám., Praha 11.

FabLab je pilotním projektem klubu talentovaných dětí a mládeže ve věku 13 až 19 let ve kterém se setkávají začínající zájemci o vědu a techniku s pokročilými i s kreativními dospělými, kteří mají zájem objevovat a rozvíjet jejich talent.

Metodologii práce na vědeckých a technických projektech AMAVET testoval téměř devět let v Pardubickém kraji. Snahou bude při výběru projektů i jejich realizaci spolupracovat s praxí jak z oblasti výzkumu a vývoje i inovačních firem. Vyhledávat konzultanty i možnosti využívat profesionální laboratoře a tím poznávat systém profesionální práce ve výzkumu, vývoji a inovacích.