Intel ISEF 2011, USA - 2. místo

Filip Naiser

Filip Naiser

Na největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), pořádané letos v kalifornském Los Angeles obsadil Filip Naiser z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli s projektem Eye-Controlled Cursor a 2. místo v oboru Computer Science.

Filip postoupil z národního finále XVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.  Do národního finále postoupil jako vítěz krajského kola Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, který organizuje AMAVET ve spolupráci s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími pořadateli.

Letos se soutěže zúčastnilo 1553 středoškoláků z 65 zemí, kteří do soutěže přihlásili projekty v 17 soutěžních oborech. Úspěch je o to větší, že například z USA se zúčastnili vítězové domácích postupových soutěží, které proběhly ve 47 státech.

13. května 2011, Los Angeles, USA

Stanislav Medřický        
předseda AMAVET       

O akci hojně referovala česká média - Mladá Fronta - Technet, Mladá Fronta - Pardubice, tištěné vydání či Lidové Noviny. Fotografie z obou akcí naleznete ve fotoalbu.