Intel ISEF 2010, USA - 3. místo

Na největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), pořádané v kalifornském San Jose, obsadil Patrik Čermák, vítěz národní Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., vynikající třetí místo. Soutěže se zúčastnilo 1611 středoškoláků z 58 zemí, kteří do soutěže přihlásili 1 289 projektů v 17 oborech.
 
3. místo v oboru Engeneering na Intel ISEF
 
3. místo v oboru Engeneering na mezinárodní soutěži Intel ISEF získal Patrik Čermák ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích s projektem Perspektivní termoelektrické teluridy
 
Patrik Čermák ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích s projektem Perspektivní termoelektrické teluridy obsadil třetí místo v konkurenci 55 individuálních projektů v oboru materiálové inženýrství. Úspěch je o to větší, že například z USA se zúčastnili vítězové domácích postupových soutěží, které proběhly ve 47 státech.
            AMAVET, který organizuje národní soutěž již 17 let pod záštitou předsedy Akademie věd ČR a za sponzorské podpory energetické společnosti ČEZ a.s., se soutěže zúčastňuje od roku 2005 a potřetí se podařilo dosáhnou výborné umístění.
            Znovu se potvrdilo, že při kvalitní přípravě česká mládež dosahuje na prestižních soutěžích vynikající umístění a je plně konkurenceschopná. Mezinárodní soutěž INTEL ISEF je v USA pořádána od roku 1950 a její vysokou prestiž i v tomto roce potvrdila účast čtyř nositelů Nobelových cen. Česká věda nemusí mít o svou budoucnost obavy.