Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Cílem festivalu je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků ZŠ a středoškoláků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Festival je pořádán v rámci Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Odměny v soutěži

V kategorii Junior se nejlepší řešitel zúčastní setkání Broadcom MASTERS International, které se koná v rámci soutěže ISEF od 11. do 15. května 2020 v Anaheimu, USA, další řešitelé zúčastní i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii v květnu 2020.

V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní zahraniční soutěže CASTIC v Číně v srpnu 2020, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2. a 3. dubna 2020 a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2020 v USA.

Více informací o soutěži naleznete zde

V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

Online registrace do soutěže zde