Výsledky hodnocení XXVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET

Výsledky hodnocení XXVII. ročníku
Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET
Akademie věd ČR, Praha, 12. a 13. dubna 2022


Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda

Ing. Zora Vidovencová – ČSVTS Praha

prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. – TF ČZU Praha

Ing. Jaroslav Plocek, CSc. – FEL ČVUT Praha

Ing. Pavel Strachota, Ph.D. – FJFI ČVUT Praha

Ing. Marek Kovář – FSI ČVUT Praha

Mgr. Vladimír Raus, Ph.D. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ing. Libor Kostka, Ph.D. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Milan Halousek – Česká kosmická kancelář

Bc. Marek Votroubek – United Stripes, s.r.o.

Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.

Po všestranném posouzení 35 projektů, jejichž autoři postoupili do národního finále soutěže z regionálních kol, rozhodla hodnotitelská komise takto:

1. místo: Adriena Jedličková, Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14,
s projektem Přestavba cytoskeletu v mozkové tkáni po expozici nanočásticím olova
s právem účasti na mezinárodní soutěži ISEF 2022 v Atlantě, USA

2. místo: Barbora Cabalková, Gymnázium Žamberk,
s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce
s právem účasti na mezinárodní soutěži ISEF 2022 v Atlantě, USA

3. místo: Lukáš Dubšík, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Tvorba kompetitivních inhibitorů za použití hlubokého zpětnovazebného učení              

4. místo: Michaela Hajašová, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Analýza předložek v českém jazyce, příspěvek k vývoji jazykového korektoru

5. místo: Josef Kahoun a Michal Maděra, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, Pardubice,
s projektem Codeventure

6. místo: Matyáš Novotný, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Luminiscenční boranové clustery

7. místo: Jan Hendrych, SPŠE a VOŠ Pardubice, 
s projektem Koishi

8. místo: Vojtěch Juza, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Vyhledávání potenciálních lektinů ve smrži

9. místo: Jan Švec, SPŠ chemická Pardubice,
s projektem Reaktivita 1,8-bis(dimethylamino)naftalenu s halogenvodíkovými kyselinami

10. místo: Denis Polický, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Etologie orangutanů – Etogram jako důležitý nástroj sledování chování primátů

Zvláštní ceny

Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností získali:

Lukáš Dubšík, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Tvorba kompetitivních inhibitorů za použití hlubokého zpětnovazebného učení

Michaela Hajašová, Gymnázium Brno-Řečkovice,
s projektem Analýza předložek v českém jazyce, příspěvek k vývoji jazykového korektoru

Josef Kahoun a Michal Maděra, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, Pardubice,
s projektem Codeventure

Cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze získali:

Jan Hendrych, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Koishi

Barbora Cabalková, Gymnázium Žamberk,
s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým
teleskopem vlastní konstrukce

David Theodor Nimrichtr a Vojtěch Dvořák, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 / SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Earth-Observers 202x

Výhercům moc gratulujeme!          

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *