Výsledky hodnocení krajského kola IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

Výsledky hodnocení krajského kola IV. ročníku soutěže
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji,
konaného 23. března 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové
___________________________________________________________________­­________

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda hodnotitelské komise

PhDr. Jana Cachová, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta UHK

Mgr. Alena Astapenková, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta UHK

Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta UHK

RNDr. Damián Bušovský – Přírodovědecká fakulta UHK

Mgr. Aneta Rotterová – Přírodovědecká fakulta UHK

Bc. Pavel Bédi – Přírodovědecká fakulta UHK

Mgr. Jaromír Janoušek – Přírodovědecká fakulta UHK

Mgr. Lucie Kotyzová – Přírodovědecká fakulta UHK

Ing. Daniel Vondra – Fakulta informatiky a managementu UHK

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. – Farmaceutická fakulta UK

PhDr. Hana Burešová, Ph.D. – Pedagogická fakulta UHK

PhDr. Helena Karnetová – Pedagogická fakulta UHK

Mgr. Jan Satranský – Filozofická fakulta UHK

Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.

Hlavní ceny
Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

Po všestranném posouzení 25 autorů se 14 projekty, jejichž autoři se zúčastnili krajského kola IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, rozhodla hodnotitelská komise o postupu do národního finále XXVIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2023 v Praze u těchto 9 autorů se 4 projekty:

Štěpán Mészáros, Kryštof Stašek a Tomáš Neckař, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Forgotten – Vývoj a propagace počítačové hry       

Jakub Pešek, Oskar Petr a David Horák, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Remake školního systému

Jana Nováková, SOŠ veterinární, Hradec Králové,
s projektem Včely s vlastní osobností         

Jan Pavlovič a Tomáš Moravec, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Smart Greenhouse

Kategorie JUNIOR

Po všestranném posouzení 16 autorů s 16 projekty, jejichž autoři postoupili do krajského kola IV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, rozhodla hodnotitelská komise o tomto pořadí:

1. místo obsadila:
Alena Bartošová, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Mikrobiologická zátěž v domácnostech se zvířaty a bez nich

  • s právem účasti na krátkodobé zahraniční studijní cestě

2. místo obsadila:
Justýna Jansová, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Smrtelná duální epidemie současnosti – tuberkulóza a HIV

3. místo obsadila:
Lucie Beránková, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Měření v termice a termodynamice

Cenu hodnotitelské komise získal:
Štěpán Rejcha, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Elektrické kytary – vše o nich (téměř)

Zvláštní ceny

CENY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové:

Alena Bartošová, První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové,
s projektem Mikrobiologická zátěž v domácnostech se zvířaty a bez nich

Cenu Pedagogické fakulty UHK předala PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., proděkanka Pedagogické fakulty UHK pro vědu, výzkum a umění:

Sofie Rambousková, První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové,
s projektem Jak napsat úspěšnou knihu

Cenu Fakulty informatiky a managementu UHK předal doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan Fakulty informatiky a managementu UHK pro studijní záležitosti:

Štěpán Mészáros, Kryštof Stašek a Tomáš Neckař, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK,
s projektem Forgotten – Vývoj a propagace počítačové hry

Cenu Filozofické fakulty UHK předal Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D., proděkan Filozofické fakulty UHK pro vědu a výzkum:

Anežka Hodková, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Vzpomínky mých prarodičů aneb historie mé rodiny v čase        

Cenu Přírodovědecké fakulty UHK předal doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.,
proděkan Přírodovědecké fakulty UHK pro tvůrčí činnost:

Justýna Jansová, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové,
s projektem Smrtelná duální epidemie současnosti – tuberkulóza a HIV

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *