X. ročník týmové robotické soutěž RoboRAVE

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Inquiry Facilitators Inc., USA a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2022/2023

X. ročník týmové robotické soutěž RoboRAVE.

            Soutěž navazuje na RoboRAVE International, největší robotickou soutěž pořádanou od roku 2001 ve státě Nové Mexiko, USA pro žáky ve věku od 8 až 18 let. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” přináší soutěž ve stylu sportů, která děti sbližuje s akademickými a praktickými pracovními dovednostmi 21. století zpřístupňováním světa vysokých technologií. Název soutěže vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo: Roboti jsou velmi přínosní pro vzdělávání).

Cíl soutěže

  • Podněcovat co nejvíce žáků základních a středních škol prostřednictvím řešení konkrétních robotických úkolů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností v technické oblasti a zájmu o studium technických oborů.
  • Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti robotiky a zpřístupňovat jim výzkumná, vývojová a výrobní pracoviště i laboratoře vysokých škol v oblasti robotiky.
  • Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti v soutěžích a  specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích  v zahraničí.

Účastníci soutěže

Kategorie JUNIOR žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií 10 až 15 let.

V době konání národního finále nemají členové týmu ukončené základní vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK 15 až 19 let.

V době konání národního finále nemají členové týmu ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Soutěžní projekt

         Soutěžní tým v počtu nejméně dvou a nejvíce tří členů přihlašuje soutěžní projekt robota, který splňuje podmínky stanovené vyhlašovatelem. Při vývoji a konstruování robota je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

            Autoři mohou využívat libovolné robotické stavebnice nebo jejich části. 

Přihláška do soutěže

        Elektronickou přihlášku do soutěže vyplní a odešle tým nejpozději do 15. února 2023. Formulář přihlášky i další informace o soutěži je možné získat na adrese www.amavet.cz v záložce SOUTĚŽE – REGISTRACE DO SOUTĚŽÍ – REGISTRACE DO SOUTĚŽE ROBORAVE.

Přijetí do soutěže

            Splňují-li řešitelé všechny podmínky účasti v soutěži, jsou zařazeni do národního finále, které se koná v březnu 2023 v Pardubicích v rámci krajského kola soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, které se uskuteční ve dnech 16. a 17. března 2023.

Pořadatel soutěže může podle počtu přihlášených týmů uskutečnit regionální kola soutěže.

 Každý tým musí vytvořit videoprezentaci o své práci na projektu v délce max. 3 minuty a odeslat pořadateli na adresu amavet@amavet.cz nejméně jeden týden před zahájením soutěže. Za prezentaci budou uděleny bonusové body, které se připočítají k bodům z kvalifikace.

Hodnocení projektů

            Pořadatel soutěže jmenuje hodnotitelskou porotu, složenou z odborníků v oblasti robotiky, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos a výsledky soutěže. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí nejlepších finálových řešení.

Odměny v soutěži

            Vítězný tým soutěže v kategorii středoškoláků Hašení ohně postupuje na mezinárodní soutěž RoboRAVE International 2023, pokud se bude konat.  Další týmy v pořadí a z kategorie JUNIOR mají možnost získat věcné ceny nebo se zúčastnit přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže. 

            V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *